Trumslagaren har en viktig roll i bandet

Ett av de absolut viktigaste instrumentet i ett rockband är trumman, då det skapar takten i musiken. Trumman har en så pass central del att ett rockband inte riktigt fungerar utan att ha en person som spelar trummor. Vanligtvis räcker det inte att ha en trumma utan man behöver ett helt trumset som inkluderar ett antal delar för att skapa olika typer av ljud. Det finns massor av olika trumset på marknaden och det krävs därför mycket noggrannhet när trumspelaren ska välja ut de trummor som han eller hon ska spela på.

De olika delarna av trumsetet

Ett trumset består av flera delar och olika typer av instrument. Trumsetets olika delar sätts sedan samman så att en person kan spela på alla samtidigt. För att spela använder sig trumslagaren av trumpinnar som gör att han eller hon kan skapa olika ljud beroende på hur pinnarna används. Fötterna används också vid spelandet. Dessa trycker på olika pedaler för att hålla takten genom slag på bastrumman. Den stora runda trumman som brukar vara den som syns tydligast i ett trumset är den som kallas för bastrumma.

Utöver bastrumman så innehåller ett trumset flera andra typer av trummor. Dessa trummor kan alla skapa olika rytmer och ljud. Ett trumset brukar även innehålla olika cymbaler och en hi-hat. En del trumset innehåller även en virveltrumma och denna spelas vanligtvis med händerna och inte med trumpinnarna.

Trummornas roll i rockbandet

När det kommer till rockmusik så brukar man kalla trumslagaren för trummis och den personen har en viktig roll inom rockbandet. Trummisens syfte är att skapa och hålla takten i musikrytmiken. Musikrytmiken repeteras i varje takt och det är därför viktig att trummisen hela tiden spelar låtens rytm. Det är oftast trummorna som driver bandets musik framåt.