Populär festival som fokuserar på jämlikhet

En annan känd europeisk festival är Primavera Sound, vilken kommit att bli populär när det kommer till bland annat rockmusik. Festivalen arrangeras både i Spanien och Portugal. Festivalen brukar jämföras med Coachella som är en av världens mest kända festivaler. Primavera Sound är en festival som blivit väldigt populär bland den yngre publiken och den lockar många besökare varje år. Festivalen har kommit att bli unik av sitt slag då den även låter mindre kända band och artister uppträda.

En populär festival bland både besökare och artister

Primavera Sound arrangeras årligen i slutet av maj och början av juni. Som nämndes ovan arrangeras festivalen både i Spanien och Portugal, närmare bestämt i Barcelona och i Porto. Den första festivalen arrangerades år 2001. Festivalen ligger intill havet och mixen av stad och natur har gjort att den blivit populär att besöka, både för artister och besökare.

Festivalen är inte inriktad på en speciell musikgenre, men trots detta har den lyckats att dra väldigt kända och stora artister till sig. Rock är dock en av de musikgenrerna som brukar vara representerade och detta är vanligtvis väldigt uppskattat av besökarna.

Festivalen har fått ett antal utmärkelser och priser under åren och bland annat har den fått pris för att vara artisters favorit att få uppträda på.

Festivalens genomslag

Festivalen arrangerades för första gången år 2001 och då drog den inte extremt många besökare, utan det skulle dröja några år innan festivalen blev riktigt populär. År 2003 började festivalen bli större och den lockade 24 000 besökare och antalet artister som uppträdde ökade också. Under detta år uppträdde mer än 90 musikgrupper och DJ:s. Dessa var kända internationellt men en del var endast kända lokalt.

Arrangörerna började även att skapa olika aktiviteter inne på festivalområdet. Detta för att festivalen skulle intressera fler och fler personer under de kommande åren. Redan året därpå, år 2004, hade antalet festivalbesökare stigit till 40 000 personer. Således var detta nästan 50 procent fler besökare än året innan.

Festivalen fortsatte därefter att växa och år 2017 hade den över 200 000 besökare. Festivalen hade dock oftast haft fler manliga artister som uppträdde än kvinnliga, vilket fick arrangörerna att tänka efter. De började framförallt reagera när det blev allt vanligare att diskutera jämlikhet. I sin tur kom detta att innebära att de valde att göra vissa ändringar när det kom till artister. År 2019 bestämde arrangörerna därför att hälften av artisterna skulle vara kvinnor.