Viktigt att välja rätt typ av mikrofon

Sångaren har en central del i ett rockband och det är därför viktigt att han eller hon har en bra och välfungerande mikrofon. Det är dock inte endast sångaren som använder sig av mikrofoner utan varje instrument brukar också ha mikrofoner som sänder ut ljudet till publiken. Det är alltså viktigt att bandet har mikrofoner som återupptar ljudet på bästa sätt, eftersom det annars kommer att påverka musikens kvalitet.

Definitionen av en mikrofon

En mikrofon brukar i folkmun kallas för mick och detta är en typ av sensor. Denna sensor fångar upp ljud som den sedan omvandlar till elektriska signaler. Från allra första början skapades mikrofonen för att göra det möjligt för personer att tala inför stora folkmassor. Därefter har den kommit att utvecklas och nu används mikrofoner till många olika saker. Utöver att mikrofoner används av rockband på konserter används de exempelvis även i telefoner och bandspelare.

Rockmusik är ingen musikstil som har ett frekvent ljud, utan ljudet kan variera väldigt mycket under låtens gång. Då rytmen och pulsen ständigt ändras är det viktigt att använda sig av mikrofoner som snabbt kan fånga upp olika frekvenser i ljudet.